Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

Információ

- Kérdése van a weboldalunkkal kapcsolatban?

- Szeretne tagként csatlakozni hozzánk?

Hívja Tóth Jánosné, Irmát.

Telefon: 25/400-272Címlap
Ami jár, az jár! PDF Nyomtatás E-mail

2015.02.12.

Nem mindig vagyunk tisztában azzal, hogy milyen járandóságokra vagyunk jogosultak. Egy idős ember ritkán szokta a közlönyöket böngészni, vagy törvényekben utána nézni, milyen szociális juttatások illetik meg. Ez pedig egy kis nyugdíjasnak, vagy annak, akinek kevés a jövedelme, életbevágóan fontos kérdés. Ezért kértük meg Feth Katalint, a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezete Területi vezetőjét arra, hogy a február 12-ei klubnapunkon tartson előadást ebből a témakörből. Ez azért is fontos számunkra, mert a szociális segélyeknél 2015-ben radikális változások lesznek.

 

Elsősorban tudni kell, - kezdte az előadást Feth Katalin, - hogy megszűnik a rendszeres szociális segély, helyette 2015. március 1-től önkormányzati és járási segély lesz. Például a korábbi átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély is közös, új név alatt, már önkormányzati segélyként lesz igényelhető.

 

Március 1-től megszűnik a rendszeres szociális segély, így a lakástámogatás, szeptember 1-től pedig az óvodáztatási támogatás szűnik meg. A szociálisan rászoruló emberek segítése a települési önkormányzatok hatáskörébe kerül, ezzel lehetőség lesz a segélyekkel való visszaélések radikális csökkentésére. Az önkormányzatok sokkal jobban tudják megállapítani, hogy a valóban rászoruló emberek kapnak-e segélyt.

A szociális, járási és önkormányzati segélyek típusai 2015-ben.

-          Egészségkárosodott személyek

-          Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személyek (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,)

-          A 14 év alatti gyermek felügyeletét ellátó személyek

-          Helyi önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek

A települési támogatás kapható meghatározott havi rendszerességgel, vagy indokolt esetben, például haláleset, vagy természeti kár esetében. A támogatás összege minimum az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 százaléka. A segély nem csupán pénzbeli lehet, de jelenthet tüzelőanyagot, élelmiszert vagy akár Erzsébet-utalványban történő folyósítás is.

Az ápolási díjról azt kell tudni, hogy az jogosult rá, aki a rokonát ápolja, és olyan személy az ápolt, aki még nem töltötte be a 18. évét tehát gyermek és tartós betegsége miatt gondozásra, ápolásra szorul, és erről a szakorvosa nyilatkozik, illetve életkortól függetlenül súlyosan fogyatékos személy esetében.

2015-től a házi segítségnyújtás igénybevétele előtt egy többdimenziós állapotfelmérés készül, amelyen a szolgáltatás biztosításához 20 pontot kell elérni. A pontozást a területi szociális gondozók végzik, olyan szempontok alapján, hogy a házi gondozásra jelentkező mennyire képes ellátni saját élelmezését, segítségre szorul-e a tisztálkodásnál, vagy például képes-e az időjárásnak megfelelő ruhát felvenni.

Idősek ápoló-gondozó otthoni elhelyezését az veheti igénybe az idősek otthonában, aki gondozási szükséglettel rendelkezik, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ezzel kapcsolatos feltételek az 1993. évi III. törvény 68.§ törvényben foglaltak szerint érvényesek.

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg, alanyi, normatív, és méltányossági alapon. A „közgyógyellátást” a 1993. évi III. törvény 49-53. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35-49. §-a szabályozza. A gyógyszerkeret 2015. évi összegét a 2014. évi C. törvény 66. §-a alapján határozható meg. A jogosultság két évre kerül megállapításra. A közgyógyellátás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani

 

 

 

Feth Katali még részletesen válaszolt a témába vágó kérdésekre, majd ismertetőt adott a résztvevőknek, ami alapján mindenki eldöntheti milyen szociális segélyre jogosult.

 
Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete, Powered by Joomla!