Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

Információ

- Kérdése van a weboldalunkkal kapcsolatban?

- Szeretne tagként csatlakozni hozzánk?

Hívja Tóth Jánosné, Irmát.

Telefon: 25/400-272Címlap
Környezetben élünk, de vigyázunk is rá? PDF Nyomtatás E-mail

Petrovickijné dr. Angerer Ildikó tartott előadást a környezetvédelemrőlMindannyian valamilyen környezetben élünk, de hogy ezeknek, a bennünket körülvevő dolgoknak milyen a minősége, az nagyban tőlünk is függ. Szükség van arra, hogy odafigyeljünk a körülöttünk levő világra, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy tisztább levegőt szívjunk, hogy ne legyenek koszosak a vizeink, és ne szennyezzük felelőtlenül a környezetünket. Ennek okán hívta meg egyesületünk Petrovickijné dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi főtanácsost 2013. október 8-án, hogy előadásában tájékoztassa tagjainkat Dunaújváros környezeti állapotáról, a település környezetvédelmi programjáról (légszennyezettség, zajvédelem, környezetvédelem stb.).Előadásában elmondta, hogy a városlakók közül még nagyon sokan úgy gondolnak városunkra, mint egy rendkívül szennyezett levegőjű iparvárosra. Dunaújváros az 1970 – 80-as években valóban az ország egyik legszennyezettebb levegőjű települései közé tartozott.
Ennek a nagyméretű légszennyezésnek az egyik legnagyobb oka az elavult technológiával működő Dunai Vasmű és a Papírgyár volt.
A környezeti gondok miatt és a további szennyezések megelőzése végett szükségessé vált, hogy kiemelten foglalkozzunk a város védelmével. Ezt elősegítette az új környezetvédelmi törvény megalkotása és Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása.
Önkormányzatunknál, a Környezetvédelmi Osztályon, jól felkészült, szakembergárdával látja el, a környezet és természetvédelmi feladatokat. Ennek köszönhetően Dunaújváros levegőjének szennyezettsége jelentősen csökkent. Az Önkormányzat törekszik arra is, hogy megfeleljen a szigorodó környezeti normáknak, és bevezesse és sikeresen működtesse az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszert. Magyarországon a közigazgatásban elsőként sikerült nálunk kiépíteni, tanúsíttatni és regisztráltatni az EMAS környezetvédelmi, vezetési és hitelesítési rendszert. Ez a program külön figyelemmel kíséri a Környezetvédelmi Csoport munkáját, a hatósági feladatokat, a szolgáltatók zaj- és  rezgésvédelmi ügyeit, a hulladékgazdálkodási, valamint a levegőtisztaság- védelmével kapcsolatos feladatokat. Emellett munkájukhoz tartozik a kötelezettségek, bírságok megállapítása, és a helyi természetvédelmi feladatok elvégzése, de a környezeti állapotokról szóló adatok folyamatos gyűjtése és elemzése is. Ezeknek az adatoknak a birtokában, a környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek, közgyűlési előterjesztések és a határozatok végrehajtásában játszik jelentős szerepet.
Dunaújváros jellemzően az ipari eredetű szennyező anyagok, és a fűtésből származó kén-dioxid miatt igényel nagyobb figyelmet, mivel ez az anyag, magas koncentrációban belélegezve köhögést, légúti gyulladást, tüdőödémát is okozhat. A kén-dioxid szennyezettség éves értékeinek összehasonlítása az országos átlaghoz képest is alacsony városunkban.
A nitrogén-dioxid szennyezettség az ipari eredetű problémák mellett a gépjárművek kipufogógázaiból és a magas égési folyamatok termékéből is adódhat. Szerepe van a levegő elsavasodásában, ami erősen árt a környezetnek. Ebből a káros anyagból is kevesebb van Dunaújváros környezetében, mint az országos légszennyezettségi átlag.
A szén-monoxid főként ipari eredetű, a kohászat és kokszgyártás során keletkezik, az elégtelen égési folyamatok során. Magas koncentrációja főleg zárt térben veszélyes, mert sokkal erősebben kötődik a vérhez, mint az oxigén. A városban található szén-monoxid szennyezettség értéke megegyezik, vagy alacsonyabb, mint az országos átlag.
Sokan úgy gondolják, hogy a szálló por magas koncentrációban található a környezetünkben, a mérési adatok mégis azt mutatják, hogy az országos átlaghoz képest Dunaújvárosban alacsonyabb a tüdőre és a légutakra káros por mennyisége.
A környezetvédelmi csoport rendszeresen méri, és figyelemmel kíséri a Duna és a környező vizek tisztaságát. Külön figyelmet fordítanak a Szabadstrand üzemeltetése és fenntartása során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése.
A csoport nagy figyelmet fordít a hulladékhasznosításra, a szelektív gyűjtés módjára, és a szemét újrahasznosítására. Munkatársai nagyon büszkék arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban a szelektív hulladékgyűjtést már megvalósították.
A lakosság tájékoztatása is fontos feladata a csoportnak. Rendszeres szakmai és lakossági előadások mellett a résztvevők betekintést nyerhetnek a környezetvédelmi szakcsoportnál folyó munkába. Többek között megismerkedhetnek a zajmérő műszer működésével, a vízmérési labormunkákkal és az automata mérőállomás által mért legfrissebb légszennyezettségi adatokkal.
Önkormányzatunk felismerte többek között azt is, hogy jelentős számú természeti értékekkel is rendelkezik Dunaújváros és környéke, ezért az arra érdemes területeket és fákat helyi oltalom alá helyezte. A Baracsi úti Arborétumban pedig lépésről lépésre létrehozott egy tanösvényt erdei iskolával, így még tanórák megtartására is alkalmas a városunknak ez a páratlan helyszíne.

Köszönjük Petrovickijné dr. Angerer ildikó részletes és tartalmas előadását a Környezetvédelmi Csoport munkájáról. Sokat tanultunk belőle, és ezután még tudatosabban fogunk figyelni és vigyázni a minket körülvevő környezetre!

 

 
Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete, Powered by Joomla!